РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 
 
Търсене По Категория
   
търси

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ, НАХОДЯЩИ СЕ В С.МАНОЛЕ
Начална дата: 10.02.2020г.
Крайна дата: 10.03.2020г.

1. Машина за отделяне на кожа MAJA ESB 4434, сер.№ 400197 Начална продажна цена: 4 420лв. 2. Servo Injektor GUENTER PL 54/105 MC2R, инв.№ 400199 Начална продажна цена: 16 575лв. 3. Ротационна филтърна инсталация GUENTER GRF 200, инв.№ 400200 Начална продажна цена: 2 975 лв. 4. Вакуумна опаковъчна машина VC 999 K6, инв.№ 400201 Начална продажна цена: 5 270 лв. 5. Машина за опаковане на тарелки VC 999 ТS 300 N, инв.№ 400202 Начална продажна цена: 9 010 лв. 6. Смесител LASKA ME 250 ZN, инв.№ 400203 Начална продажна цена: 18 360 лв. 7. Микрокутер STEPHAN MCH-D 150, инв.№ 400204 Начална продажна цена: 15 045 лв.
още >>

ПРОДАЖБИ