РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 
 Търси

Дължат ли се такси от общините за образуване на изпълнителни дела? Здравейте,
Да, общините дължат такси за образуване на изпълнителни дела. Съгласно Закона за частните съдебни изпълнители и Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ общините НЕ са освободени от заплащане на такси в изпълнителното производство. В посочените нормативни актове изрично са посочени кои такси са субсидирани и се плащат от бюджета на съответния окръжен съд. Общините НЕ попадат в кръга лица, които могат да се ползват от субсидираните такси.

Лек ден!
ЧСИ Константин Павлов

Здравейте Уважаеми Господин Павлов,
Бих се радвала да ни помогнете със съвет и на нашия проблем.
Съпругът ми миналата година започна работа при нов нов работодател с който всъщност ни е проблема. Преди това той роботеше около 15 години в една фирма, но миналата година работата им намаля и съответно и заплатите им. Новият му кандидат работодател му предложи доста по-висока заплата и го помоли да му помогне защото бил в затруднено положение, моят съпруг се съгласи, да му помогне и да изкара и някой лев, тъй като сме с две малки деца и аз със минимална работна заплата. Тогава той си пусна неплатена отпуска и после и платена и започна да работи при него, след около два месеца напусна дългогодишната си работа и започна да работа при новия работодател. Той му пусна трудов договор, плати му обещаното но само преди да му пусне договора и след това спря да му плаща заплата, с оправдания че нямал, все му трябвали за нещо да изчака и така от месец април до месец август 2012 г. Видяхме на къде отиват нещата, аз исках неколкократно среща с него да поговори и да му плати поне част от заплатите но той се крие и не пожела да се срещнем, даже поиска да си внасяме сами осигуровките. Направих консулт с инспекцията по труда и с адвокат и му пуснахме Заявление че съпругът ми прекратява трудовия договор на основание неизпащане на трудово възнаграждение. Изпратихме го по куриер и съответно той го е получил, но той избърза и със задна дата освободи съпругът ми взаимно съгласие, с което избегна цялата процедура. След това чрез адвокат, получихме Решение на Съда в полза на съпругът ми.
Получихме информация от съда какви имоти притежава, но недвижимите имоти са все или 1/2 или 1/4 , а движимите които са описани той не притежава /с изключение на едно МПС, което струва най-много около 500 лв./, а той ни дължи близо 1.700 лв. Въпросният господин е ЕТ, работят двама човека за него, има и счетоводител.
Въпросът ми е следният : Може ли да се наложи запор върху трудово възнаграждение и какъв ни е шансът с това или има ли и други варианти, тъй като с части от недвижим имот не можем да се надяваме на продажба. Моля да ме извините за дългото обяснение, но нямаше как по друг начин да обясня и да си задам въпроса. Въпросният длъжник има парите, но не желае да ги заплати на съпругът ми, /той дължи и на много други хора заплати и пари, но другите не могат да го докажат, защото те нямат трудови договори, но при него това е система/ Благодаря Ви предварително и Всичко хубаво! Очаквам отговора Ви! Ако се публикува въпросът ми бих помолила да бъда анонимна, Благодаря!
Здравейте,
При условие, че имате издаден изпълнителен лист, с който работодателят ЕТ ... е осъден да плати на съпруга Ви посочените от съда суми, може да образувате изпълнително дело при избран от Вас частен съдебен изпълнител.
Тъй като вземането на съпруга Ви е от трудово възнаграждение, не се дължат такси (в т.ч. за опис на имущество) за образуване и водене на изпълнителното дело.
От друга страна, съдебният изпълнител не може да гарантира, че вземенато Ви ще бъде събрано от длъжника (най-често причината е лошото финансово състояние на длъжника).
Трябва да вземете решение дали ще предприемете принудително изпълнение срещу длъжника, но при условие, че не плащате такси (т.е. нямате разходи)защо да не подадете молба за образуване на изпълнително дело?!

ЧСИ Константин Павлов

davidya zaduljenieto si На 02.02.2011 г. платени 300 лева.
Остатък от дълга към 27.09.2011 - 674 лева, които трябва да бъдат платени.
За допълнителна информация се обадете в кантората на ЧСИ Константин Павлов
Лек ден!

здравейте Въпроса ми е Има ли давност по изпълнително дело Здравейте,
С образуването на изпълнително дело от съдебен изпълнител (въз основа на подадена молба от взискателя - кредитора молба и приложен изпълнителен лист) и предприемане на действия по принудително изпълнение давността се прекъсва.

Лек ден!

ЧСИ Константин Павлов

здравейте имам изпълнителен лист от март месец 2007г за сумата 15000лв какво ще стане след изтичане на давност която до колкото знам е пет години Здравейте,
Ако подадете молба за образуване на изпълнително дело с приложен към нея изпълнителен лист, давността се прекъсва. Първоначалните разходи за образуване на изпълнително дело и проучване имуществото на длъжника са между 100 лева и 200 лева. Ако длъжникът има имущество, ще се предприемат принудителни способи и ще дължите още такси в зависимост от способа, но след продажбата на имуществото сумите, които сте платили като разноски в изпълнителното дело ще Ви бъдат възстановени първи по ред.
Сумата по изпълнителния лист, с който разполагате, не е малка, така че вземете решение дали да образувате изпълнително дело и да прекъснете давността или ... след изтичане на давността няма как да се събират тези пари от длъжника.
Успех!
ЧСИ Константин Павлов


<  1 2  >
Ако желаете, изпратете ни Вашия въпрос:
Име:  
E-mail:  
Телефон:  
Въпрос:  
Съгласни ли сте, въпросът Ви да бъде публикуван в сайта:
 
изчисти
изпрати
ПРОДАЖБИ