РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 
 Търси

Здравейте г-н Павлов, поради сгрешен кадастрален план през 1981 и отказ на съседа ми да признае мястото за моя собственост се наложи да водя дело, което спечелих. Имам изпълнителен лист, но разходите продължават. Представих решението на съда, което е окончателно, на съответната община, от където ми заявиха, че следва да изготвя (доброволно) план на мястото за включване в кадастъра и финализиране на процедурата.
Въпросът ми е: Кой следва да поеме разходите по всички действия по узаконяване на местото след решението на съда. Предварително ви благодаря.
Извинете за забавения отговор на Вашия въпрос. Разходите по узаконяването на местото на теория трябва да бъдат разпределени пропорционално, но на практика се плащат от заинтеросованата страна т.е. от Вас. Може да претендирате пред съда заплащане на пропорционалната част от разходите от другата страна, но трябва да представите писмени доказателства. Ако има съдебно решение във Ваша полза и съответно изпълнителен лист, по Ваша молба може да се образува изпълнително дело за събиране на присъдените Ви от съда суми за разходи по узаконяването на местото.

Здравей те г-н Павлов, много ми е трудно да взема решение как да постъпя.Преди година и половина дадох 2000евро на позната с уговорката,че ще ми ги върне след една година. Имам подписана Запис на заповед от 9.06.2010 от лицетос падеж 09.06.2011г. Многократно ми се обещава ,но без резултат. Моля Ви кажете какво да правя за да си получа парите.Ще чакам с голямо търпение вашия отговор за да взема конкретните решения. Здравейте,
Извинявайте за закъснелия отговор.

За да бъде образувано изпълнително дело и съдебен изпълнител да събира Вашите пари от длъжника, е необходимо първо да подадете заявление до Районния съд, като приложите и записа на заповед. След като съда разгледа Вашите документи, ще прецени и евентуални ще издаде изпълнителен лист във Ваша полза срещу длъжника, като ще бъдат посочени и дължимите суми. Въз основа на този изпълнителен лист може да подадете молба до съдебен изпълнител, който да образува изпълнително дело и да събира дължимите суми в т.ч. и разноски по съдебното и изпълнителното производство от длъжника.

Лек ден

ЧСИ Константин Павлов

Поръчител съм по потребителски кредит.Титуляра не погасява, безработен е.Мога ли да го запорирам. Здравейте,
Извинявайте за закъснелия отговор.
Вие може да встъпите в правата на първоначалния взискател (банка) и да събирате от длъжника платените от Вас като поръчител, когато бъде погасен дълга изцяло. Едва тогава - без да водите ново съдебно дело, ще ползвате ипълнителния лист, издаден в полза на банката, за да търсите платените от Вас пари от длъжника - кредитополучател и/или пропорционално от другите поръчители, ако има такива.

Лек ден
ЧСИ Константин Павлов

Работих в Пловдивска фирма като МЕЖДУНАРОДЕН ШОФЬОР и за последните 4 месеца не ми е платено нито заплата нито командировки. Пуснах жалба до инспекцията на труда. ИЗКАМ ДА ЗНАМ МОГА ЛИ ПОЛЗВАМ ВАШИТЕ УСЛУГИ ЗА РЕШАВАНЕТО НА МОЯ ПРОБЛЕМ Здравейте,
Извинявайте за късния отговор, но сега установих, че не съм отговорил на въпроса Ви в кратък срок.
Относно питането Ви - може да се ползвате от услугите на частен съдебен изпълнител само когато има издаден от съд изпълнителен лист във Ваша полза срещу бившия Ви работодател. За да Ви бъде издаден изпълнителен лист трябва да подадете искова молба в Районен съд Пловдив и когато съдът постанови съдебно решение във Ваша полза, ще Ви бъде издаден изпълнителен лист.
Надявам се да Ви бъде решен бързо проблема с неплатените заплати
Лек ден!
Частен съдебен изпълнител Константин Павлов

имам длъжник физическо лице.мога ли да насоча изпълнението към хотел собственост на негово ЕООД? Извинявайте за късния отговор, но обслужващия ни компютърен специалист беше в отпуск и поради технически проблем в компютърната система сега получих съобщението Ви.
В отговор на Вашия въпрос имайте предвид следното:
Щом длъжник по изпълнителния лист е физическо лице, не може да насочите изпълнението директно към недвижимия имот (хотел), който е на ЕООД, собственост на длъжника. Можете обаче да поискате от съдебния изпълнител запор на дружествените дялове на длъжника-физическо лице в това ЕООД и при спазване на процедурата по чл. 517 от ГПК може да се стигне до ликвидация на това ЕООД, в което производство хотелът да бъде продаден и от продажната цена да бъде увеличена стойността на дружествените дялове на длъжника-физическо лице и съответно част от получените пари от продажбата на хотела да бъдат използвани за изплащане на Вашето вземане.
В случай, че имате допълнителни въпроси, може да продължим разговора.
С пожелания за успешно уреждане на проблема Ви
ЧСИ Константин Павлов

кантора: гр. Пловдив, ул. "Йоаким Груев" 41, ет.1, оф.3
тел/факс 032 650 651, моб. 0896 68 58 58Ако желаете, изпратете ни Вашия въпрос:
Име:  
E-mail:  
Телефон:  
Въпрос:  
Съгласни ли сте, въпросът Ви да бъде публикуван в сайта:
 
изчисти
изпрати
ПРОДАЖБИ