РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 

              Частен съдебен изпълнител
Константин Павлов
рег. № 824
моб. телефон. 0896 68 58 58
e-mail: office@kpavlov.com
                      Кантора:
гр. Пловдив, 4000
Бул. „Шести Септември” № 219
тел./факс: 032/650 651
моб. тел. 0885 899 850

Офис:
гр. Пловдив, 4000
Ул. „Йоаким Груев” № 41 ет 1
тел./факс: 032/650 657
моб. тел. 0885 899 852

Банкови сметки:

      І. Алианц България АД
BIC: BUINBGSF
 за такси и разноски - IBAN: BG57 BUIN 7009 5021 3648 39

 специална - за осребряване
на имуществото на длъжника - IBAN: BG42 BUIN 7009 5021 3648 18

 
      IІ. Първа инвестиционна банка АД
BIC: FINVBGSF
 за такси и разноски - IBAN: BG36 FINV 9150 10BG N0IT NZ

 специална - за осребряване
на имуществото на длъжника - IBAN: BG51 FINV 9150 71BG N0IT P2


      ІІІ. Райфайзен(България) ЕАД за разноски
BIC: RZBBBGSF
 за разноски – такси за държавни и общински органи - IBAN: BG25 RZBB 9155 1029 5269 70

 
ПРОДАЖБИ