РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 
Име КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ ПАВЛОВ
Образованиe
1990-1995 Софийски университет “Св. Климент Охридски”,
Юридически факултет,
специалност – Право
 
1985-1990 ЕСПУ “Г. Кирков” с преподаване на чужди езици – гр. Пловдив специалност – немски език
 
Професионален стаж
10.2006 – до момента Частен съдебен изпълнител с район на действие Окръжен съд Пловдив
 
12.2005 – 10.2006 Главен консултант „Инвестиции в туризма” „Ренесанс” АД – гр. София, дъщерно дружество на „Овергаз холдинг” АД
 
10.2004 – 07.2005 Изпълнителен директор “ПМК” АД, управляващо хотел “Амбасадор” – гр. София, хотел “Снежанка”– к.к. Пампорово, хотели “Сокол”, “Гълъб” и “Перла”– к.к. Слънчев бряг, хотел “Дива” – с. Чифлик, общ. Троян
 
10.2004 – 10.2006 Управител „Павлов консулт” ЕООД – гр. Пловдив
 
05.2003 – 03.2005 Главен юрисконсулт, той и началник отдел “Административно-правно обслужване”, “Международен панаир” ЕАД – Пловдив
 
09.2003 – 03.2005 Главен консултант Сдружение на хотелиерите „Пампорово ХХІ век” – к.к. Пампорово
 
01.1999 – 10.2006 Юрисконсулт “Флавиа” АД – Пловдив
 
04.1998 – 05.2003 Юрисконсулт, той и зам. началник отдел “Административно-правно обслужване” “Международен панаир” ЕАД – Пловдив
 
05.1997 - 04.1998 Юрисконсулт “Ципринус” АД – Пловдив
 
03.1996 - 04.1997 Специалист – търговско-правни консултации и регистрация на фирми, “Гравис” ООД – Пловдив
 
05.1994 - 03.1996 Специалист – лицензи за финансови къщи, валутни бюра и регистрация на фирми, “Шамбала” ООД, клон Пловдив
 
1998 – 2005 Изготвяне на правни анализи във връзка с приватизация на държавни или общински предприятия.
 
2003 – 2006 Синдик на „Балкан прес“ АД – София, “Полис-357” ООД - Пловдив, „Велекс ойл” ООД - Пловдив, “Амосил” АД, ЕТ “Диана Попова”
 
Специализации
2002 - 2006 Синдик, вписан в Списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани от съда за синдици в производство по несъстоятелност по Търг. закон
 
2001–до момента Арбитър в Арбитражен съд при Стопанска асоциация – Пловдив
 
1999-2001 Следдипломна квалификация “Външна търговия и международно право” УНСС – София
 
1995-1996 Специалност “Информация и връзки с обществеността”, ВВПВО “П. Волов” – гр. Шумен
 
Владеене на чужди езици немски език, руски език говоримо
 
Компютърна грамотност Windows ХР, Word, Excel
ПРОДАЖБИ